Ungdomsverksamhet

Falkenbergs Yankeeclub välkomnar motorintresserade ungdomar från 15 år och uppåt på våra Epa-kvällar,  Vi håller klubbstugan öppen för ungdomarna att hänga med varandra över en fika eller läsk, och Vi ger möjlighet till hjälp med reparationer och underhåll av ungdomarnas fordon under överinseende av en vuxen. Vi delar gärna med oss av kunskaper och erfarenhet till ungdomarna. 

Falkenbergs Yankeeclubs ungdomsverksamhet har nolltolerans vad gäller droger och alkohol.

Vi medverkar inte på något sätt till sk "trimning" av ungdomarnas fordon, och tillåter inte heller sådana ingrepp inom våra lokaler.

Vår ungdomsverksamhet sponsras av Carlsberg Sverige, och Ung FBG.

Vi stödjer även Stiftelsen nattvandring.nu är en rikstäckande politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att stödja, främja och utveckla nattvandringen i hela landet samt i nordisk samverkan.