NYHETER

PokerRun 2022

10 September

Start på klubben 16.00-17.30

Pris 50:- / Talong

Sista målgång 19.00

Prisutdelning 20.00

Efter avslutad runda blir det Livemusik med TAJT

Västkustrundan 2022

Årets västkustrunda, som även är vår tionde, kommer att hållas den 18 juni.

Starttid 13.00 -16.00, Målgång SENAST 18.58

Motorsprängning 19.00

Prisutdelning 20.00

För mer info kontakta styrelsen!

Ungdomsträffar för dig över 15 år

Våra ungdomskvällar för dig över 15 år med bil och motorintresse. Välkomna!

Onsdagsfika på klubben

Onsdagar kl 18.00