Falkenbergs YankeeClub

Smedjeholmens Industriområde

Falkenberg

SMS: 0702553789

kontakta styrelsen nedan

Längst ner på sidan finner ni en förstoringsbar kartbild.

Falkenbergs YankeeClubs styrelse

Ordförande:Ulf Bernhardt

mailto:ulf.bernhardt@hotmail.com

Sekreterare: Anette Carlsson

anette_carlsson@hotmail.com 

Kassör: Tommie Rasmussen

Vice ordförande: Stefan Johansson

stefan.johansson.fbg@bredband.net

Johan Nilsson

ansvarig för Västkustrundan

Hans Andersson

Garageansvarig

Beatrice Stengren

suppleant /biträdande sekreterare

Kent henriksson

suppleant / biträdande garageansvarig

Marcus Andersson

suppleant /web samt biträdande kassör

boklow@live.se