Ulf Bernhardt
Ordförande

Stefan "Shaggy" Johansson

Vice Ordf. / Festkommité

Anette Carlsson

Sekreterare / Kontaktperson

Beatrice Stengren

Vice sekreterare

Tommie Rasmussen

Kassör

Marcus Andersson

Vice kassör/webb 

Hans Andersson

garageansvarig

Kent Henriksson

Garage

Gerry Stengren

Valberedning 2020

Carl Andersson

Valberedning 2020

Kontakta styrelsen via mail enligt ovan eller på telefon:
Ordförande Ulf Bernhardt: 0768710502
Man kan även kontakta oss genom att skicka SMS till tel: 0702553789 OBS ENDAST SMS TAS EMOT PÅ DETTA NUMMER!!

Sugen på att bli medlem? Kontakta oss i styrelsen!