Ulf Bernhardt
Ordförande

Stefan "Shaggy" Johansson

Vice Ordf. / Festkommité

Carl Andersson

Valberedning 2017

Anette Carlsson

Sekreterare / Kontaktperson

Hans Andersson

Vice Garageansvarig

Gerry Stengren

Valberedning 2017

Tommie Rasmussen

Kassör

Caroline Frölander

Vice sekreterare

Mia Arvidsson Erlandsson
Inköp / Kök

Andreas Bäck
Garage/Festkommité

Helene Johansson
Inköp / Kök

Christer Bengtsson

Kontaktperson ACCS

Sugen på att söka medlemsskap?
Börja med att komma på ett medlemsmöte hos oss!